Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Thẻ Hội Viên HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Năm 1974

Thẻ Hội Viên HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM Năm 1974


Mặt Trước thẻ Gần 40 năm tấm ảnh bị mốc đen&mất


 Mặt Sau Thẻ


Người ký Thẻ Trưởng Trần Văn Lược nếu nay còn thì đã 95 tuổi

Trưởng Trần văn Lược năm 2008 kỷ niệm 90 tuổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét